Enige tijd geleden heb ik twee themabijeenkomsten georganiseerd samen met Drs. Marius Rietdijk over Positieve Gedragsbeïnvloeding. Na een zeer succesvolle eerste themabijeenkomst is al snel deze tweede themabijeenkomst georganiseerd.

Doel van deze themabijeenkomsten was om in een ontspannen sfeer een boekpresentatie te krijgen en gelijk praktisch toepasbare handvaten mee te krijgen. Uiteraard speelde het netwerken een belangrijke rol. Drs. Marius Rietdijk was gastspreker en presenteerde zijn boek in een uur. Marius is universitair docent Strategie en gedragsmanagement aan de VU in Amsterdam. Recent is hij na 18 jaar onderzoek gepromoveerd op het onderwerp: “Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties”.

Na de ‘Energizer’ van Marius met een ‘power yoga’ oefening introduceerde hij zijn zogeheten ABC-analyse. Als voorbeeld gaf Marius een bekend thema: Te laat komen op vergaderingen. Hij vroeg het publiek om redenen waarom mensen te laat komen en wat er aan te doen is. Marius onderscheide de reacties op een flip-over in termen van Antecedenten (prikkels die vooraf gaan aan gedrag), Behavior (gedrag) en Consequenties (gebeurtenissen die volgen op gedrag en die de kans beïnvloedt dat het gedrag zich zal herhalen). Deze ABC-analyse blijkt het belangrijkste middel te zijn in de methode van Rietdijk.

Komende periode wil ik samen met Marius kijken naar een toepassing van het ABC-analyse op social media strategie. We zoeken nog een student die dit als afstudeer of stage opdracht wil uitwerken. Interesse neem even contact met mij op.

.CU.